บล็อกแว่นตา

อ่านเกี่ยวกับแนวโน้มการวิจัยล่าสุดในการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร การรับรู้ความสนใจ และการคาดการณ์เจตนาของมนุษย์

ตามเรามา

รับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ Eyeware บนโซเชียลมีเดีย